Visual

Missie/Visie

Missie

Vanuit het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen, organiseren wij een gespecialiseerd aanbod in onderwijs en ondersteuning. Wij hebben het vakmanschap en de middelen in huis om hen doelgericht optimale ontwikkelingskansen te bieden. Zo kan iedere leerling zich uiteindelijk een goede plek in de samenleving verwerven onder het motto ‘maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid.’ We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling en niet van zijn beperkingen. Ons onderwijs en onze zorg zijn gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op de gebieden wonen, arbeid/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Visie

We realiseren ons aanbod vanuit een integrale visie op onderwijs en zorg. Die vertalen onze meesters in gespecialiseerd onderwijs naar de dagelijkse praktijk. Hun kennis en hun inzichten zetten we in om de organisatie in de toekomst steeds verder te verbeteren. Vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ hebben we daarin korte lijnen met onze ketenpartners. Door deze integrale samenwerking staan de leerling en zijn ouders altijd centraal. Bij De Witte Vogel telt ieder talent! Onze leerlingen hebben recht op een volwaardige plek in de maatschappij. We rusten onze leerlingen zodanig toe dat zij alle kansen kunnen benutten om zo zelfstandig mogelijk te leven. In vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.