Visual

Schoolondersteuningsprofiel so 2021-2022

De Witte Vogel heeft een schoolondersteuningsprofiel, net zoals elke andere school in Nederland.  Hierin leggen wij als school vast hoe we de ondersteuning van leerlingen invullen.

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband. U vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Bekijk hier het ondersteuningsprofiel van De Witte Vogel so.