Visual

Leerlingenraad

Leerlingen praten mee! In de leerlingenraad zitten vanuit iedere groep uit ons Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) één of twee leerlingen.

Twee medewerkers begeleiden de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over zaken op school, zoals schoolkamp, disco en andere activiteiten.

Het doel van de leerlingenraad is leerlingen te betrekken bij beslissingen op en rond de school. Verder proberen we leerlingen op deze wijze vertrouwd te maken met het meepraten en opkomen voor zichzelf. Net zoals in onze samenleving, waar veel gebeurt via een democratisch proces. Een leerlingenraad is een ideale werkvorm om vaardigheden te oefenen als je mening geven op een assertieve en respectvolle manier. Ook hier geldt: ieder talent telt!