Visual

Cao-akkoord primair onderwijs 2022

De PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022 ondertekend. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat in april was gesloten. Een ruime meerderheid van de aangesloten schoolorganisaties heeft ingestemd met het akkoord. Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is ruimschoots het geval.

Kloof
Met het cao-akkoord 2022 wordt de loonkloof tussen het primaire en voortgezet onderwijs gedicht. Leerkrachten in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen dezelfde salarisschalen en toelagen als in het voortgezet onderwijs. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders. De nieuwe cao loopt van 1 januari tot en met 31 mei 2022. Daarna loopt de cao door totdat er een nieuwe overeenkomst is.

Belangrijkste punten

  • Salaristabellen gelijk aan die in het voortgezet onderwijs;
  • Eindejaarsuitkering verhoogd van 6,3% naar 8,33%;
  • Er is weer een bindingstoelage;
  • Voor schoolleiders en oop’ers zijn er extra toelagen en uitkeringen.

Aangemeld
Inmiddels zijn ook de teksten van de nieuwe cao gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De volledige tekst van de cao leest u hier.