Visual

Waar staan wij voor?

We bereiden een kind voor op een toekomst waarin het zo zelfstandig mogelijk functioneert, op het gebied van wonen, arbeid of dagbesteding en vrije tijd. We leren uw kind omgaan met zichzelf en met dingen die het in de wereld tegenkomt. Ons onderwijs en onze zorg zijn op maat, passend bij leeftijd, belevingswereld en ontwikkeling.

Lees verder »

Ons aanbod

Op de so-afdeling geven we les aan leerlingen met een meervoudige beperking (mb) en leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb). De so-afdeling heeft mb- en emb-groepen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In de groepen werken therapeuten en groepsleiding samen aan het realiseren van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs.

Lees verder »

Revalidatie

Onderwijs en revalidatie gaan bij De Witte Vogel hand in hand. De revalidatiearts bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een revalidatietraject bestaande uit behandeling door therapeuten. De therapeuten richten zich op het optimaal ontwikkelen en functioneren van de leerling en ondersteunen zijn ouders/verzorgers.

Lees verder »

Leren is leuk

We leren in kleine stapjes. Ik werk graag met de iPad, daar zitten leerspelletjes op.

Praktische informatie

Wij informeren u graag over de ontwikkelingen van uw kind en activiteiten op so De Witte Vogel. Samenwerking vinden wij belangrijk: ouders/verzorgers spelen een sleutelrol bij de begeleiding en behandeling van hun kind. Er zijn ouderbijeenkomsten, nieuwsbrieven en contactmomenten door het jaar heen. Ook vindt u informatie op deze website.

Lees verder »

Medewerkers

Op ons Tyltylcentrum De Witte Vogel werken professionals met passie voor onderwijs, revalidatie en  ondersteuning van de leerlingen. Binnen onze stichting bieden we hen ruimte, omdat zij in de praktijk het beste weten wat leerlingen nodig hebben. Zij leggen de lat voor leerlingen telkens een stukje hoger, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Lees verder »