Visual

Documenten

Beleidsdocumenten

Jaarverslag Resonans 2019
Privacyreglement
Disclaimer
CAO PO 18/19
Stageplan: proces uitstroom naar vervolgvoorziening

Kwaliteit

Verslag Inspectie april 2018
Verslag Inspectie so
Verslag Inspectie vso
Oudertevredenheidsonderzoek kdc
Oudertevredenheidsonderzoek so
Oudertevredenheidsonderzoek vso

Formulieren

Aanmeldingsformulier so/vso
Ondersteunde Communicatie adviesaanvraag
Aanvraagformulier verlof DWV
Formulier mediacatiewijziging
Toestemmingsformulier foto- en filmmateriaal
Woordenlijst
Afkortingenlijst

Schoolondersteuningsprofiel

We werken hard aan het nieuwe schoolondersteuningsprofiel. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 geeft dit profiel adequaat weer welke ondersteuning onze school biedt.

Schoolondersteuningsprofiel so
Schoolondersteuningsprofiel vso

Schoolplan

Schoolplan so 2020-2024
Schoolplan vso 2020-2024

Schoolgids

Schoolgids 2020-2021

Kalender

Kalender 2020-2021

Informatie ketenpartners

Info KDC De Witte Vogel Middin
Info Cerebrale Parese BOSK

Edities Beter Samen

Beter Samen 23 maart 2021
Beter Samen 18 februari 2021
Beter Samen 17 december 2020
Beter Samen 16 oktober 2020
Beter Samen 15 juli 2020
Beter Samen 14 december 2019
Beter Samen 12 oktober 2019
Beter Samen 11 juli 2019
Beter Samen 10 mei 2019
Beter Samen 09 februari 2019
Beter Samen 08 december 2018
Beter Samen November Special
Beter Samen 07 september 2018
Beter Samen 06 april 2018

Medezeggenschap

Notulen MR

29 september 2020
4 februari 2020
1 oktober 2019
25 juni 2019
26 maart 2019
22 januari 2019
9 oktober 2018
26 juni 2018

Beleidsstukken MR

MR-reglement