Visual

Documenten

Beleidsdocumenten

Koersplan Resonans 2024-2028 (download PDF)
Koersplan Resonans 2024-2028 (online)
Populaire (verkorte) jaarverslag 2023
Officiële jaarverslag 2023
Privacyreglement (IBP-Informatiebeveiliging en Privacy)
Organisatiemodel
Organogram
Disclaimer
CAO PO 2023-2024
Beschrijving leerroutes De Witte Vogel
Procesbeschrijving uitstroom naar vervolgvoorzieningen vso
Stelsel van kwaliteitszorg Resonans
Aanmeldingsprocedure en zorgplicht
Meldcode en meldplicht PO

Formulieren

Aanmeldingsformulier so/vso
Aanvraagformulier verlof DWV
Formulier medicatiewijziging
Toestemmingsformulier foto- en filmmateriaal
Woordenlijst
Afkortingenlijst

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel so
Schoolondersteuningsprofiel vso

Schoolplan

Schoolplan so 2020-2024
Schoolplan vso 2020-2024

Examenreglement

Handreiking diploma vso uitstroomprofiel dagbesteding
Handreiking portfolio uitstroomprofiel dagbesteding

Schoolgids en kalender

Schoolgids De Witte Vogel 2024-2025
Kalender De Witte Vogel 2024-2025

Informatie ketenpartners

Info KDC De Witte Vogel Middin
Info Cerebrale Parese BOSK

Edities Beter Samen

Beter Samen 27, december 2023
Beter Samen 26, oktober 2023
Beter Samen 25, juli 2023
Beter Samen 24, maart 2023
Beter Samen 23, december 2022
Beter Samen 22, september 2022
Beter Samen 21, maart 2022

Medezeggenschap

Notulen MR

28 november 2023
26 september 2023
13 juni 2023
9 mei 2023
28 juni 2022
24 mei 2022
29 maart 2022
25 januari 2022
30 november 2021
6 juli 2021
8 juni 2021
30 maart 2021
26 januari 2021
29 september 2020
4 februari 2020
1 oktober 2019
25 juni 2019
26 maart 2019
22 januari 2019
9 oktober 2018
26 juni 2018

Beleidsstukken MR

MR-reglement