Visual

Buitenschoolse opvang

Naschoolse- en vakantieopvang

In samenwerking met school organiseert Middin gespecialiseerde naschoolse opvang en vakantieopvang op ons centrum. Voor informatie hierover en de bekostiging van opvang kunt u terecht bij het maatschappelijk werk
van De Witte Vogel of bij Middin, telefoonnummer (070) 322 22 46.

Het kan zijn dat er niet direct plaats is bij de gespecialiseerde opvang, omdat er niet altijd meteen passend personeel te vinden is.