Visual

Advies over sensomotoriek

Veel leerlingen met een meervoudige beperking hebben ondersteuning nodig bij het verwerken van zintuiglijke informatie.

Daar besteden we dus veel aandacht aan, binnen de therapieën, maar ook tijdens het programma op school. Soms blijven er, ondanks de reguliere onderzoeken en behandelingen, vragen bestaan over de manier waarop een leerling zintuigelijke informatie verwerkt. Ook is dan vaak advies nodig over hoe de leerling en zijn omgeving daarmee om moeten gaan. U kunt hierover contact opnemen met de behandelend ergotherapeut of fysiotherapeut.