Visual

Begeleide arbeid / training

AC Het Vizier (Stichting Gemiva SVG)

Het werk en trainingscentrum Het Vizier is een werkplek voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), die graag willen werken op een locatie met werksfeer. Het Vizier verwacht van de cliënten een professionele werkhouding of de wil om die aan te leren. Als de mogelijkheid en de interesse er is, kan men ook buiten het centrum op een andere plek in de wijk werkzaamheden voor derde verrichten. Daarbij gaan ze uit van de talenten van een cliënt.

Jongerenproject De Doorstroom (Stichting Gemiva SVG)

Werk- en trainingscentrum De Doorstroom is voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een lichte tot matig verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking. De Doorstroom is een brug tussen school en (vrijwilligers)werk of dagbesteding. De focus ligt op waar cliënten al goed in zijn en wat ze nog willen leren voor de toekomst. Alles staat in het teken van het vergroten van de zelfstandigheid.

Leer- en werkomgeving Het Bruglokaal (Stichting Gemiva SVG)

Het Bruglokaal in Wassenaar is voor jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 27 jaar met een beperking en talenten. Het Bruglokaal richt zich op schoolverlaters (speciaal onderwijs) en op jongeren die, als zij 18 jaar worden, niet meer op een kinderdagcentrum terecht kunnen. De overeenkomst tussen de deelnemers is de leeftijd, de aard van de beperking van de cliënten is divers. Zij ontwikkelen hier vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk kunnen doen of de juiste vorm van dagbesteding kunnen vinden.

Mosaico (Middin)

Bij Mosaico werken mensen met een lichte tot matige verstandelijk en/of lichamelijke beperking. De cliënten kunnen er ontdekken waar hun kracht ligt en hun vaardigheden ontwikkelen. Dat is voor hen een goede manier om hun plek in de maatschappij te vinden en er volwaardig aan deel te nemen. Het aanbod van werkzaamheden is breed: van industrieel werk, huishoudelijk werk en werk in de wijk tot weven.

Werken met begeleiding (Middin)

Als de stap naar betaald werk nog te groot is kan Middin cliënten in contact brengen met Werken met Begeleiding. Daar doen cliënten eerst ervaring op via een stageplek of een werkervaringsplaats. Zo ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn en wordt de stap naar betaald werk, via Middin voor Werk, kleiner.

Werkplek Basalt (Ipse de Bruggen)

In het revalidatiecentrum van Basalt revalidatie in Delft komen bezoekers om te herstellen na een ongeluk of ziekte. Ipse de Bruggen runt het restaurant voor bezoekers en patiënten. Ook helpen de medewerkers bij de receptie en zorgen ze dat de vergaderzalen er perfect uitzien. Medewerkers kunnen opgeleid worden, werken onder begeleiding of zelfstandig werken. Voorbereiding op een baan in een bedrijf behoort ook tot de mogelijkheden.