Visual

Uitstroomlocaties

De meeste leerlingen van De Witte Vogel stromen uit naar een locatie waar dagbesteding wordt aangeboden. Soms stromen leerlingen uit naar werkervaringsplaatsen, begeleide arbeid of betaalde arbeid. In het menu hiernaast vindt u de locaties waar de leerlingen van De Witte Vogel over het algemeen naar uitstromen.