Visual

Buitenschoolse opvang

Woensdagmiddag- en vakantieopvang

In samenwerking met Middin organiseert onze school woensdagmiddag- en vakantieopvang.

De leerlingen kunnen elke woensdagmiddag na schooltijd en tijdens schoolvakanties op ons centrum verblijven. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van Middin.

Voor informatie hierover en de bekostiging van opvang kunt u terecht bij het maatschappelijk werk van De Witte Vogel of bij Middin, telefoonnummer (070) 322 22 46.