Visual

Advies over sensomotoriek

Veel leerlingen met een meervoudige beperking hebben ondersteuning nodig bij het verwerken van zintuiglijke informatie.

Daar besteden we dus veel aandacht aan, binnen de therapieën, maar ook tijdens het programma op school. Soms blijven er, ondanks de reguliere onderzoeken en behandelingen, vragen bestaan over de manier waarop een leerling zintuigelijke informatie verwerkt. Ook is dan vaak advies nodig over hoe de leerling en zijn omgeving daarmee om moeten gaan.

SMI-team

In zo’n situatie kan De Witte Vogel een leerling aanmelden bij het SMI-team. SMI staat voor Sensomotorische Integratie. Het SMI-team leert kinderen om goed te reageren op wat zij horen, zien, ruiken, voelen en proeven. De signalen van onze zintuigen komen bij een leerling met een verstandelijke beperking niet altijd goed door. SMI-therapie zorgt dan voor een nieuwe balans en meer gemak in het leven van het kind of de jongere.

Aanmelding

Het SMI-team bestaat uit een gespecialiseerde ergotherapeut en/of fysiotherapeut. Aanmelding verloopt via de behandelend ergotherapeut of fysiotherapeut van Tyltylcentrum De Witte Vogel.