Visual

Specialisten revalidatie

De therapeuten op tyltylcentrum De Witte Vogel hebben verschillende aandachtsgebieden. Samen zorgen zij voor optimale ondersteuning.

  • De fysiotherapeut richt zich met name op het lichamelijk welzijn van de leerling en op houdings- en bewegingsvaardigheden zoals liggen, zitten, staan en lopen.
  • De ergotherapeut richt zich voornamelijk op zelfverzorging, vervoer (bv. rolstoelen), spel, vrijetijdsbesteding, praktische vaardigheden en bediening van apparatuur.
  • De logopedist houdt zich vooral bezig met mondmotoriek, eten, drinken en communicatie.
  • De muziektherapeut richt zich vooral op vaardigheden als contact maken, zichzelf uiten, zelfvertrouwen vergroten, concentratie opbouwen en ontspanning.

Revalidatiearts

De revalidatiedagbehandelingen op De Witte Vogel geven we vorm binnen de kaders van de kwaliteitscriteria, opgesteld door Revalidatie Nederland. De revalidatiearts stelt de revalidatiediagnose en is eindverantwoordelijk voor het revalidatiebehandelplan, dat alle betrokken deskundigen formuleren. De revalidatiearts houdt regelmatig polikliniek en ziet de leerlingen behalve periodiek ook bijvoorbeeld op verzoek van de therapeuten of ouders. De revalidatiearts is bereikbaar via het secretariaat van De Witte Vogel, telefoonnummer (070) 388 88 50.

Orthopedagoog

De orthopedagoog kan groepsleiding en therapeuten advies geven over de omgang met de leerlingen. Ook kan de orthopedagoog psychologisch onderzoek verrichten als dit nodig is voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring of als er vragen zijn die door een psychologisch onderzoek beantwoord kunnen worden. Daarnaast kan zij op indicatie van de revalidatiearts en in overleg met ouders begeleiding bieden aan leerlingen. Samen met de maatschappelijk werker besteedt de orthopedagoog in voorkomende gevallen aandacht aan de gezinsbegeleiding en helpt zij opvoedingsvraagstukken op te lossen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker vervult een brugfunctie tussen school, gezin en/of woonvoorziening. Door de nauwe contacten met u speelt het maatschappelijk werk een belangrijke rol in de samenwerking tussen ‘thuis en school’. Het maatschappelijk werk kan voor u als vraagbaak dienen bij vragen over de omgang en de verwerking van de beperking. Ook helpt het bij vragen over praktische zaken, zoals regelingen en vergoedingen.

Revalidatietechnicus

De revalidatietechnicus ontwerpt en vervaardigt aanpassingen voor onze leerlingen. Ook verzorgt hij klein onderhoud aan voorzieningen, zoals statafels en rolstoelen. Hij werkt hierbij nauw samen met medewerkers van andere vakgebieden, in het bijzonder met de ergotherapeut.