Visual

Ons netwerk

Binnen ons uitgebreide netwerk heeft De Witte Vogel een intensieve samenwerking met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen, zoals partners in zorg, revalidatie of (beschut) werk.

Samen sterk

Ouders en groepsleiding werken beiden aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school of kinderdagcentrum (kdc) en ouders van groot belang. Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, zijn communicatie en samenwerking tussen ouders en school of kdc belangrijk om er zeker van te zijn dat het kind het goed maakt.

Oudercontact

Vanuit De Witte Vogel organiseren wij op verschillende manieren contactmomenten. Dat gebeurt onder meer via onze oudernieuwsbrief, een actuele schoolgids, bespreking van het handelingsplan en ouderavonden. Ook gebruiken we voor sommige leerlingen social schools. Een digitaal platform waarop de groepsleiding en therapeuten berichten schrijven.

Samenwerkingsverbanden

De Witte Vogel maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingslandschap is complex en voortdurend in beweging.

Ketenpartners

De kracht van De Witte Vogel zit in de integrale aanpak van onderwijs, zorg en ondersteuning. Ons kdc maakt onderdeel uit van stichting Middin. Lees op deze site meer over onze ketenpartner in zorg en ondersteuning. De therapeuten die kinderen en leerlingen behandelen werken vanuit de stichting Basalt.