Visual

Stafbureau

Medewerkers van het stafbureau geven professionele ondersteuning aan de afdelingsdirecteuren, sectordirecteuren en het college van bestuur bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Het team van het stafbureau Resonans is gevestigd in Leiderdorp en heeft de onderstaande medewerkers die ondersteunen op gebieden als financiën, kwaliteitsbeleid, onderwijsbeleid, HR, huisvesting en ICT. Zo krijgt ook ons Tyltylcentrum De Witte Vogel als onderdeel van Resonans speciaal onderwijs, ondersteuning op genoemde gebieden.

Controller:
Cor Bakker – cbakker@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie:
Evy Kruijthof – ekruijthof@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur HR:
Laura Rijsbergen – lrijsbergen@resonansonderwijs.nl

Staffunctionaris HR:
Elise Tom – etom@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid:
Lisa van Raam – lvanraam@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur IT:
Peter de Boer – pdeboer@resonansonderwijs.nl

Managementassistent:
Mirjam van Kempen – mvankempen@resonansonderwijs.nl