Visual

Bestuur en management Resonans

De school van De Witte Vogel maakt onderdeel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

Andere scholen binnen deze stichting zijn: de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, de Thermiek uit Leiden, De Keerkring uit Zoetermeer, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden en De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans:

  • Willem Grool – voorzitter
  • Marcella Vantoll – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
  • Sacha van de Graaf – lid
  • Joanne Klumpers – lid
  • Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren

Managementteam

Ons managementteam is belast met de dagelijkse leiding van de school en het Kinderdagcentrum (kdc) en bestaat uit:

Meer informatie op www.resonansinonderwijs.nl.