Visual

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor onze leerlingen, medewerkers, ouders en onze (keten)partners.

De onderwijsstichting waartoe De Witte Vogel behoort, omarmt het 6R-model als vliegwiel voor de aansturing van de organisatie. Het is een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. De rol van leidinggevenden en directie is vooral voorwaardenscheppend.

Het kind centraal

Onze professionals werken in een sfeer die zich kenmerkt door saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor de totale onderwijsopbrengsten. Het unieke op ons centrum is dat groepsteams en therapeuten nauw samenwerken. Eén kind één plan (ekep). De organisatie is ingericht met het kind centraal. Wij stemmen onze aanpak af op de onderwijs- en zorgbehoefte van elke leerling. Daarvoor werken we integraal samen met Basalt revalidatie en Middin, waarbij taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Wij vormen als school een expertisecentrum voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen.

Maximaal vertrouwen

We werken samen aan resultaten op de korte en lange termijn. Bij De Witte Vogel gaan we uit van maximaal gebruik van talent, samenwerken, respect en wederzijds vertrouwen.