Visual

Gebouw en terrein

We bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen. De Witte Vogel is dan ook gevestigd in een gebouw met mogelijkheden om kinderen zelfstandig te laten leren.

Wij laten hen zien dat samen werken en samen leren sterker maakt. Waar kan dat beter dan in een gezamenlijk gebouw? Het prachtige gebouw met omliggend terrein aan de Melis Stokelaan in Den Haag is tot stand gekomen in samenwerking met besturen, collega’s, ouders en andere betrokkenen.

Alles onder één dak

De Witte Vogel is trots op alle voorzieningen onder één dak. Speciaal onderwijs, zorg, revalidatie en kinderdagcentrum zorgen samen voor de beste ontwikkeling van de leerlingen. Met eigentijdse voorzieningen en veilige (interactieve) speelvoorzieningen. Op het grote plein eromheen is voldoende ruimte voor de bussen, die onze leerlingen halen en brengen.

Ervaringswereld

Het gebouw biedt faciliteiten die nodig zijn voor emb-leerlingen. We hebben voor het so en vso een gezellige plaza, een professionele keuken, een crealokaal, een gymzaal, behandelruimtes en een aangepaste klim- en klauterruimte. In de snoezelruimten stimuleren we alle zintuigen en leren kinderen hun ervaringswereld uit te breiden.

Het gebouw ondersteunt drijfveren Resonans:

  • Bouwen aan hét EMB expertisecentrum: ieder talent telt
  • Bouwen aan samenwerking: samen beter, beter samen
  • Bouwen aan maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid voor onze leerlingen
  • Bouwen aan een fijne werkomgeving voor onze professionals: Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs

Kijk eens in het boekje dat we bij de opening van het gebouw uitgaven (met vanaf pagina 16 plattegronden).