Visual

Waar staan wij voor?

We bieden onderwijs, ondersteuning en zorg die aansluiten bij de individuele vraag en behoefte van elk kind. Optimale ontwikkeling, dat is waar het op ons centrum om gaat.

Wij bieden behandeling, speciaal onderwijs en zorg aan leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurig zieke leerlingen. We doen dat voor de levensgebieden werken, wonen en vrije tijd. Ons centrum heeft een kinderdagcentrum (kdc) dat valt onder zorgaanbieder Middin. De school van De Witte Vogel heeft twee afdelingen: speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), die vallen onder onderwijsstichting Resonans.

Optimale ontwikkeling

Alle afdelingen zitten onder één modern dak aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Elk team heeft verschillende medewerkers die zich vanuit hun eigen vakgebied met de begeleiding en zorg van onze leerlingen bezighouden. Samen met ouders en (keten)partners werken we aan een optimale ontwikkeling van elk kind.

Veilig en met plezier

We leren onze leerlingen omgaan met ‘zichzelf en met anderen’ en met ‘situaties en dingen die zij in de wereld’ tegenkomen. Het is voor ons team een uitdaging de leerlingen te begeleiden op hun weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met veel plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Sfeer van acceptatie

Als een leerling zich veilig voelt, dan zal hij zich beter ontwikkelen. Een sfeer van acceptatie is daarbij een voorwaarde. Ons onderwijs vindt elke levensbeschouwelijke en maatschappelijke stroming van gelijke betekenis. De school staat open voor leerlingen van elke geloofsovertuiging en we respecteren ieders opvatting daarover.

Meer weten over De Witte Vogel? Neem contact met ons op via het algemene nummer, T (070) 388 88 50.