Visual

Ons aanbod

We kennen op school geen indeling in schooljaren (gebaseerd op leerstof) die logisch op elkaar volgen. De ontwikkeling van de leerlingen is daarvoor te verschillend.

De groepen zijn ingedeeld op basis van leerroutes. De groepen bestaan uit zes tot acht leerlingen. Incidenteel kunnen er negen leerlingen in een groep zitten.

Bron onderwijsaanbod

Het onderwijs aan leerlingen met meervoudige beperkingen is gericht op het realiseren van de kerndoelen zml/mb. Dat zijn de opgestelde richtlijnen voor het speciaal onderwijs. Die geven aan wat zeer moeilijk lerende of meervoudig gehandicapte leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. De doelen houden geen resultaatverplichting in voor alle leerlingen. In de praktijk blijkt dat niet alle leerlingen de gestelde kerndoelen kunnen behalen. De doelen gebruiken we als bron voor ons onderwijsaanbod, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van praktische kennis en vaardigheden.

Organisatie van onze ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.