Visual

Ontwikkelingsperspectief

De Witte Vogel brengt de onderwijsopbrengsten helder in kaart en maakt deze inzichtelijk. Dat doen we via het jaarlijks evalueren van een ontwikkelingsperspectief voor elk kind.

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Dat is een inschatting van de mogelijkheden in de ontwikkeling van uw kind voor een langere periode, tot einde so of einde vso. De commissie van begeleiding stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast. Hiermee brengen we in beeld wat we van een kind verwachten ten aanzien van zijn ontwikkeling.

Elk kind het juiste onderwijs

Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief delen we een kind in binnen één van de vier leerroutes die we op school aanbieden. Zo kunnen we elk kind het juiste onderwijs aanbieden. We onderscheiden binnen De Witte Vogel afdeling so vier leerroutes. Iedere leerroute kent een eigen opbouw van doelen waaraan gewerkt wordt en die leidt  naar een bepaalde vorm van uitstroombestemming. De uitstroombestemming van bijna alle leerlingen is een vorm van dagbesteding. De inhoud ervan varieert van belevingsgerichte dagbesteding tot arbeidsmatige dagbesteding.