Visual

Ontwikkelingsperspectief

Elke leerling ontwikkelt zich in een bepaald tempo en naar een bepaald niveau. Vandaar dat we voor elk individueel kind een ontwikkelingsperspectief vaststellen.

De Witte Vogel brengt hiermee de onderwijsopbrengsten helder in kaart en maakt deze inzichtelijk.

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Dat is een inschatting van de mogelijkheden in de ontwikkeling van uw kind voor een langere periode, tot einde vso. De commissie van begeleiding stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast. Hiermee brengen we in beeld wat we van een kind verwachten ten aanzien van zijn ontwikkeling.

Elk kind het juiste onderwijs

Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief delen we een kind in binnen één van de vier leerroutes die we op school aanbieden. Zo kunnen we elk kind het juiste onderwijs aanbieden. We onderscheiden binnen het vso vier leerroutes. Iedere leerroute heeft een eigen opbouw van doelen waaraan we werken en die leidt naar een bepaalde vorm van uitstroombestemming. De uitstroombestemming van bijna alle leerlingen is een vorm van dagbesteding. De inhoud ervan varieert van belevingsgerichte dagbesteding tot arbeidsmatige dagbesteding.